Hur beställer jag ett timmerhus?

För att beställa ett timmerhus, bör man först kontakta en byggfirma eller en leverantör av timmerhus. Dessa företag kan hjälpa till med att designa och planera huset, samt ge information om olika materialval och priser. När man har bestämt sig för ett hus, kan man skriva ett avtal med byggfirma eller leverantör för att beställa huset. Detta avtal kommer att innehålla information om pris, leveransdatum och andra detaljer relaterade till huset och byggprocessen. Det kan också krävas en deposition för att sätta igång byggprocessen. Efter detta, kommer byggfirma eller leverantör att börja producera och leverera materialen för huset och börja med byggnationen enligt planen.

Vad kännetecknar hållbar kvalitet på timmerhus?

Ett timmerhus med hållbar kvalitet kännetecknas av flera faktorer:

  1. Materialval: Ett hållbart timmerhus kommer att byggas med högkvalitativa, hållbara trämaterial och andra byggmaterial som håller länge och är lätta att underhålla.
  2. Energieffektivitet: Ett hållbart timmerhus kommer att vara energieffektivt, med bra isolering och energiåtgångsmätning för att säkerställa att det använder energi på ett effektivt sätt.
  3. Design och planering: Ett hållbart timmerhus kommer att vara välplanerat och designat för att passa omgivningen och klimatet, samt för att minimera miljöpåverkan.
  4. Hållbar byggprocess: Ett hållbart timmerhus kommer att byggas med en hållbar byggprocess, inklusive minimalt avfall och användning av förnybara material och energikällor.
  5. Lång livslängd: Ett hållbart timmerhus kommer att vara byggt för att ha en lång livslängd med minimal behov av reparationer och underhåll.
  6. Miljövänligt: Ett hållbart timmerhus kommer att ha en minimal påverkan på miljön, användning av förnybara material och energikällor, samt ha en god luftkvalitet.
  7. Brandsäkerhet: Ett hållbart timmerhus kommer att vara konstruerat och byggt för att vara brandsäkert enligt gällande standarder och krav.

Traditionellt timmerhus eller ett timmerhus av isolertimmer?

 

Den bästa och mest moderna metoden för att bygga timmerhus är att använda isolertimmer. Sedan byggandet av det första isolertimmerhuset 1974 har Larsson Hus haft över 25 års erfarenhet av vår timmerteknik.

Läs mer här: https://larssonhus.se/

Larsson Hus bygger timmerhus snabbt och med idealisk isolering. Husen levereras i stora, formstabila, förisolerade block med fabriksmonterade fönster och dörrar. Vi har lyckats smälta ihop modernt husbyggande med det klassiska timmerhusutseendet och den äkta Dalaknuten. Men detta får du ett hus som är nästan omöjlig att skilja från ett riktigt handhugget timmerhus. Med ett isolerat timmerhus kan du undvika traditionella timmerhusproblem som ständigt skiftande stockar, skeva fönster och dörrar, drag och otroligt tjocka ytterväggar. Ett timmerhus av isolertimmer kan färdigställas snabbt eftersom den inre beklädnaden kan appliceras när ramen har satts ihop. Genom att använda betydligt mindre träråvara i en isolerad timmerstomme än i en massiv stomme bidrar valet av ett isolerat timmerhus också till att bevara naturresurserna.