Att göra en radonmätning i din bostad är inte bara klokt utan avgörande för att säkerställa en hälsosam boendemiljö. Radon, som är både osynlig och luktfri, kan tränga in i ditt hem utan att du märker det. 

För villor och radhus rekommenderas radonmätningar mellan oktober och april, under minst två månader för att säkerställa pålitliga resultat. Genom att använda mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium kan du enkelt genomföra mätningen själv. 

Att förstå riskerna med radon är viktigt. Radon är varken synligt eller har någon lukt, vilket betyder att mätning är det enda sättet att upptäcka förhöjda radonhalter. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon årligen omkring 500 fall av lungcancer i Sverige. Det understryker vikten av regelbundna mätningar och att vidta åtgärder om förhöjda nivåer upptäcks.

I bostäder och offentliga lokaler är det fastställda gränsvärdet 200 Bq/m³ som årsmedelvärde för radonhalten. Om mätningen visar att ditt hem överskrider detta värde krävs åtgärder för att minimera exponeringen och skapa en säkrare inomhusmiljö.

Beställ hem radondosor avsedda för långtidsmätning, den mest tillförlitliga metoden för att erhålla ett årsmedelvärde. Placera ut dosorna enligt instruktionerna och skicka tillbaka dem för analys efter avslutad mätperiod. Inom ungefär en vecka får du en mätrapport som ger dig klarhet om dina radonhalter. 

 

Radon kan förekomma överallt, oavsett geografisk plats eller bostadstyp. Det är därför av avgörande att genomföra regelbundna radonmätningar, oberoende av var du bor, för att säkerställa att du och din familj inte exponeras för förhöjda radonhalter. Det är särskilt viktigt att initiera en radonmätning vid följande tillfällen:

  • Vid köp eller försäljning av en bostad.
  • Efter genomförd om- eller tillbyggnad av din bostad.
  • Efter utförda förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet.
  • Vid nybyggnation.
  • Om det har passerat mer än tio år sedan din senaste radonmätning.
  • Om du har misstankar om att radon kan finnas närvarande i din bostad.

Så om det har gått mer än tio år sedan din senaste radonmätning eller om du har genomfört renoveringar eller ombyggnationer rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten starkt en ny radonmätning. Det är det enda sättet att säkerställa att din boendemiljö förblir hälsosam och fri från radon. Beställ din radonmätning idag för att skydda dig och din familj!

Relaterad information

Durch den Zerfall instabiler Atomkerne entsteht Gammastrahlung und wird freigesetzt. Übermäßige Exposition gegenüber Gammastrahlen kann gesundheitliche Probleme verursachen, darunter die Schädigung der DNA, Zellen und Gewebe sowie ein erhöhtes Risiko für verschiedene Krebsarten, insbesondere Lungenkrebs. Mithilfe geeigneter Messgeräte kann die Belastung der Gammastrahlung gemessen werden, während die Radonbelastung mit einem Radon Messgerät, auch bekannt als passiver Radon-Detektor gemessen werden kann.