Fem besiktningar att göra när du bor i Stockholm

När du bor i Stockholm är det flera typer av besiktningar som kan vara viktiga att genomföra för att säkerställa ditt hems kvalitet, energieffektivitet och säkerhet. Här nedan följer en guide till fem olika besiktningar som kan vara relevanta för dig som stockholmare.

Olika besiktningar att göra när du bor i Stockholm

Husbesiktning Stockholm

En husbesiktning är grundläggande för dig som funderar på att köpa ett hus eller som vill ha en överblick över ditt nuvarande hems skick. Det innebär en noggrann genomgång av husets strukturella element, inklusive tak, grund, väggar, samt vatten- och elinstallationer. Genom att anlita en erfaren besiktningsman i Stockholm kan du få en objektiv bedömning av eventuella brister och rekommendationer för åtgärder. Det ger en trygghet i ditt bostadsägande och kan hjälpa till att förebygga framtida problem. Läs mer om husbesiktningar i Stockholm.

Energideklaration Stockholm

Att utföra en energideklaration är inte bara ett lagkrav vid försäljning av fastigheter; det är även ett viktigt steg för att identifiera hur du kan minska din energiförbrukning och dina energikostnader. En energideklaration i Stockholm ger dig en översikt över fastighetens energiprestanda och rekommendationer för energibesparande åtgärder. Detta kan inkludera allt från enklare förbättringar som att byta till energieffektiva fönster till mer omfattande åtgärder som installation av solpaneler.

Underhållsplan Stockholm

För bostadsrättsföreningar och fastighetsägare är en underhållsplan ett viktigt verktyg för att planera och budgetera för framtida underhållsarbeten. En underhållsplan i Stockholm bör inkludera en bedömning av fastighetens nuvarande skick, en prognos för när olika delar behöver underhållas eller bytas ut, samt en kostnadsuppskattning för detta arbete. Genom att ha en uppdaterad underhållsplan kan du fördela kostnader över tid och undvika oväntade utgifter.

OVK-Besiktning Stockholm

OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och är en lagstadgad kontroll som syftar till att säkerställa en god inomhusmiljö. För fastighetsägare i Stockholm är det viktigt att regelbundet genomföra OVK-besiktningar för att uppfylla de lagkrav som finns och för att försäkra sig om att ventilationssystemet fungerar som det ska. En godkänd OVK-besiktning innebär att ventilationen bidrar till en hälsosam och behaglig inomhusmiljö för de boende.

Badrumsbesiktning Stockholm

Ett badrum är en av de mest utsatta platserna i ett hem när det gäller fukt- och vattenskador. En badrumsbesiktning i Stockholm kan ge dig en detaljerad översikt över ditt badrums skick, inklusive tätskikt, plattsättning och installationer. Detta är särskilt viktigt om du planerar en renovering eller om ditt badrum är äldre. En professionell besiktning kan identifiera potentiella problemområden innan de utvecklas till kostsamma skador.

Summering

Att regelbundet genomföra dessa besiktningar kan hjälpa till att upprätthålla och förbättra din fastighets värde, säkerhet och komfort. Det är en investering i ditt hem och din framtid i Stockholm.