Vad kostar egentligen SEO-Sökmotoroptimering?

Hur mycket ska jag betala för SEO och vad får jag? Kostnaden för SEO varierar kraftigt beroende på vilken metod SEO-tjänsteleverantörer väljer och vilken prismodell som används. För små företag varierar SEO-kostnader beroende på antalet sökord som behandlas och kostnaden per sökord. För större företag är det mer kostnadseffektivt att ta betalt per timme, eftersom SEO-specialisten fungerar mer som en konsult. Här är några vanliga frågor om SEO-kostnader.

Prissättnings- och betalningsmodeller

Det finns flera olika typer av prismodeller för SEO. Den vanligaste är en snabb månadsavgift per sökord (vanligtvis 100-500 SEK per sökord). Denna prismodell är lämplig för företag som behöver höga placeringar för ett relativt litet antal sökord (webbplatser med 1-50 sidor) och som inte kräver någon större ansträngning. En annan prismodell som är vanlig i Sverige är att man betalar för rankning endast när ett sökord är bland de 10 bästa. Nackdelen med denna modell är att SEO-företag ofta väljer allt för enkla sökfraser att ranka för att öka kostnaderna, vilket innebär att kunderna inte kan välja de svårare och effektivare sökorden eller att kunderna får onödiga kostnader.För stora SEO-projekt som omfattar hundratals sökord (webbplatser med mer än 100 sidor) är tidsbaserad fakturering vanligast och lämpligast. Anledningen är att det pris som anges annars kan vara mycket felaktigt jämfört med mängden arbete (i timmar) som faktiskt måste utföras. I sådana projekt tillkommer ofta andra roller som hjälper SEO-specialister i viss mån och som är mer rådgivande till sin karaktär.

Vad bör ingå?

Om man väljer en nyckelbaserad prismodell är denna generella endast tillgänglig för SEO-specialister. Resultatet som tillhandahålls kan omfatta följande Analys av ord. Text (titel, beskrivning, alternativ text och en liten mängd anpassad text). Länkarbete av något slag, om det behövs. Rapport om nyckelorden. Råd och förslag till förbättringar. Innefattar allmänt inte arbete som rör ren webbutveckling (ombyggnad av funktionalitet). I större SEO-projekt tar SEO-specialisterna på sig en mer rådgivande roll och ägnar mer tid åt förslag och analys av förbättringar. I sådana projekt måste även tid avsättas för webbutvecklare för att genomföra förbättringar. Detta innebär att tid måste avsättas för SEO, front-end och back-end.Hur mycket ska du betala? “Hur mycket du betalar” och “vad du får” är allmänna sammanflätade. Detta gäller även för SEO. De flesta renodlade SEO-företag sätter ofta en tröskel på 5 000 kronor per månad eftersom det annars är för lågt för det arbete som behöver göras. I sådana projekt måste även tid avsättas för webbutvecklare för att genomföra förbättringar. Detta innebär att tid måste avsättas för SEO, front-end och back-end.

Hur mycket ska du betala?

“Hur mycket du betalar” och “vad du får” är allmänna sammanflätade. Detta gäller även för SEO. De flesta renodlade SEO-företag sätter ofta en tröskel på 5 000 kronor per månad eftersom det annars är för lågt för det arbete som behöver göras. I sådana projekt måste även tid avsättas för webbutvecklare för att genomföra förbättringar. Detta innebär att tid måste avsättas för SEO, front-end och back-end. Hur mycket ska du betala? “Hur mycket du betalar” och “vad du får” är allmänna sammanflätade. Detta gäller även för SEO. Med oss ​​får du kostnaden halverad genom att vi har alla tjänster inhouse.

Kontakta oss-för överkomligt pris på SEO hjälp och sökmotoroptimering.

Hemsideseo

[email protected]

08 – 50 27 57 64