De flesta har hört talas om ordbehandling och har använt det i sina dagliga liv. Det är ett datoriserat system som låter människor skriva text i hög hastighet. Framtiden har många möjligheter när det kommer till teknik. En möjlighet är att maskinskrivning snart kan ersättas av artificiell intelligens.

Maskinskrivning har blivit så avancerat att det nu ersätter mänskliga arbetare i många jobb. För närvarande är tekniken tillräckligt snabb för att ersätta de flesta manuella skrivjobb. Men det är fortfarande inte tillräckligt snabbt för att ersätta alla. I framtiden kan vi se en värld där manuellt skrivande inte längre är nödvändigt. Istället skulle vi kunna skriva snabbare och mer effektivt med hjälp av AI.

Idag finns det olika sätt att skriva snabbare än en person kan. Program och datorer är väldigt bra på att skriva korta texter. Dessutom behövs inte mycket mänskligt ingripande när du använder dessa program. Men människor är fortfarande bättre på att skapa unika uttryck och ord än AI. Detta beror på att AI bara skriver ner vad du berättar utan att lägga till någon kreativitet eller unika idéer. Dessutom ger manuellt skrivande fortfarande en rikare form av kommunikation jämfört med att bara skriva.

Datoriserat skrivande kan ännu inte ersätta den fysiska interaktionen mellan författare och text som kännetecknar mänskligt skrivande. Till exempel kan du enkelt se när någon har skrivit något för hand jämfört med något de har skrivit in manuellt. Detta beror på att all mänsklig kommunikation kräver ett visst inslag av mänsklig beröring såväl som skriftlig kommunikation. Detta beror på det faktum att datorer bara tar kommandon utan att lägga till några mänskliga känslor eller beröring i deras interaktion med användare.

Den stora frågan är, hur mycket vill vi låta AI ta över? Skulle vi till exempel uppskatta skönlitteratur skriven av en robot? Skulle den kunna förmedla känslor på samma sätt som vi i framtiden? I dagsläget har man svårt att se det, men det är något tiden får utvisa.