Laserlabb och applikationsutveckling

 

I våra labb utför vi applikationstester, processutveckling och validering, produktion och utbildning. Vi har idag tre labb dedikerade till olika applikationer; robotlabb för lasersvetsning, labb för märkning i metalliska och icke-metalliska material samt ett labb för plastsvetsning. Till de applikationer som kräver speciella verktyg kan vi anpassa ett befintligt, ta fram en prototyp, eller konstruera ett nytt specialverktyg.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och utöka vår labb- och produktionsverksamhet med fler processer, lasrar och kringutrustning.

Laserrobotlabb_edited
  • Förstagångsprov
  • Applikationsutveckling
  • Processutveckling
  • Förstudier
  • Prototypframtagning
  • Förproduktion
  • Utbildning

Vi erbjuder både stöd och utbildning när det gäller lasertillämpningar, laserbearbetning, lasersäkerhet, service eller applikationer.

Nyhetsbrev