×

Varning

Tilldela komponenten VirtueMart till ett menyobjekt

Öppen kurs - Awareness

Skriv ut
Öppen kurs - Awareness
Kännedom om vad en laser är, och varför laserljus skiljer sig från annat ljus, både vad gäller nytta och risk.
Baspris 270,00 €
Pris 270,00 €
Rabatt
Beskrivning

Deltagare

Operatörer som hanterar laserbearbetningsmaskiner av  lasersäkerhetsklass 1, men med inbyggd laser av klass  3B eller 4, eller personal som jobbar i sådan  laserutrustnings närhet.

Förkunskaper

Inga särskilda

Innehåll

Var hittar man lasrar?

Hur används lasrar i tillverkning?

Hur kommer det sig att man kan märka, svetsa & skära  med en laser?

Vad är en laser egentligen?

Är lasrar och laserstrålning farligt? Vad kan hända?

Olika laserklasser, och vad som gäller för dessa.

Hur skyddar man sig för riskerna? Hur vet man att  skyddet är OK?

Syfte

Kännedom om vad en laser är, och varför laserljus  skiljer sig från annat ljus, både vad gäller nytta och  risk.  Översikt över var lasrar används, och deras  säkerhetsklassning. Kännedom om risker med högeffektslasrar och laserbearbetning, samt hur dessa  risker kontrolleras.

Kursen avser att medverka till att uppfylla följande krav  från Arbetsmiljöverket, antaget arbete i klass 4: AFS 1994:08 Laser

Kurslängd

2 timmar

Övrigt

Förutsättningen för att kursen ska genomföras är ett minsta deltagarantal på sex personer.

Nyhetsbrev