×

Varning

Tilldela komponenten VirtueMart till ett menyobjekt

Öppen kurs - Awareness+

Skriv ut
Öppen kurs - Awareness+
God kännedom om laserljusets egenskaper, optiksystemens inverkan, vilka risker det kan ge upphov till, framför allt vid laserbearbetning, och hur man skyddar sig emot dessa genom olika åtgärder
Baspris 430,00 €
Pris 430,00 €
Rabatt
Beskrivning

Deltagare

Kursen är lämplig för personer som självständigt jobbar  i klass 4 miljö,  tex vid service eller arbete innanför  laserskyddet i en  laserbearbetningsmaskin av klass 1  men med en inbyggd laser av klass  4.

Förkunskaper

Kännedom om lasrar, laserbearbetning, och  lasersystem, är önskvärt för att underlätta  förståelsen,  men ej nödvändigt för att tillgodogöra sig kursen.

Innehåll

Var hittar man lasrar?

Hur används lasrar i tillverkning?

Hur kommer det sig att man kan märka, svetsa & skära  med en laser?

Vad är en laser egentligen?

Är lasrar och laserstrålning farligt? Vad kan hända?

Olika laserklasser, och vad som gäller för dessa.

Hur skyddar man sig för riskerna? Hur vet man att  skyddet är OK?

Grundläggande laserfysik

Optik

Ögats anatomi

Risker med lasrar - primära

Risker med lasrar för bearbetning – sekundära

Enklare riskanalys i arbetet.

Exempel på gränsvärdesberäkningar

Syfte

God kännedom om laserljusets egenskaper,  optiksystemens inverkan, vilka risker det kan ge  upphov till, framför allt vid laserbearbetning, och hur  man skyddar sig emot dessa genom olika åtgärder

Kursen avser att medverka till att uppfylla följande krav  från Arbetsmiljöverket, antaget arbete i klass 4: AFS 1994:08 Laser

Kurslängd

4 timmar

Övrigt

För att kursen ska genomföras förutsätts ett minsta deltagarantal på fyra personer.

Nyhetsbrev