Vilka är G.O.D.S?

 

Intervju med Leif Ahlman, delägare

 

Vad gör Global Operating Drones Sweden? GODS logga 500

Vi utvecklar servicerobotar, både egna och på kunduppdrag. Servicerobotar är alla andra typer av robotar som inte är industrirobotar. Dessa kan användas till arbeten i farliga omgivningar, äldrevård, turism och jordbruk med mera. Det vill säga i nya användningsområden än vad vi kanske tidigare föreställt oss.  

 

Vilka marknader riktar ni er emot?

Vi riktar oss, i första hand, mot två områden; jordbruk och fjärrnärvarorobotar.

I jordbrukssammanhang kan robotar komplettera befintliga maskiner och göra produktionen mindre sårbar och samtidigt höja effektiviteten. Produktionen blir mindre sårbar genom att använda svärmar av robotar, där betydelsen av en robot är mindre avgörande. Blir det problem med en robot så kan den plockas ur och de andra robotarna i svärmen tar hand om dess uppgift under tiden. Mindre vikt på robotarna gör mindre sammanpressning av jorden, vilket i sin tur ger högre avkastning. Det kan göra jordbruket lönsammare och få yngre människor att välja det som sysselsättning.

Fjärrnärvarorobotar kan till exempel användas för komplettering i äldrevården. Där kan de användas för undersökningar av vårdtagare och för hjälp med enklare sysslor. De kan också användas vid olyckor där objekt behöver manipuleras utan att ha personal på platsen. I dessa fall riskeras endast roboten istället för en människa. Fjärrnärvarorobotar kan också användas vid jobbmöten för att minska miljöpåverkan genom resor. De kan även vara en lösning för att elever, som av någon anledning inte kan närvara fysiskt på plats, skall kunna deltaga i undervisning.

 

Vad är fördelarna med G.O.D.S jämfört med konkurrerande företag?

Vi har utvecklat servicerobotar i över tio år, vilket har gett oss erfarenhet och lärt oss vilka fallgroparna är. Vi har ett fritänk, det vill säga att vi tänker utanför ramarna för att se på lösningar från nya vinklar. Utvecklingen av servicerobotar har gått både fort och långsamt. Priser och den tekniska utvecklingen av sensorer har utvecklats i rätt riktning, men det är fortfarande väldigt få servicerobotar som är robusta och används i verkligheten. G.O.D.S vill ändra på detta med sina robusta robotar som är enkla att använda. 

 

Stjernberg Automation har köpt upp G.O.D.S. Hur kommer ni att samverka?  

Genom uppköpet får vi tillgång till resurser som vi inte hade innan, vilket kan ge oss styrka i utvecklingen. Utvecklingen blir lite lättare med ett större företag i ryggen. Stjernberg Automations kunskap om automatisering kan vi använda på servicerobotarna och tvärtom. Vi får ett större utbyte helt enkelt. Vi kan använda deras kunskap för att standardisera servicerobotarna vi utvecklar, vilket ger ökad servicevänlighet.


20180316 160111

 

Nyhetsbrev