Utmärkelse tillväxtklass 1

Stjernberg Automation får utmärkelselogo_STI_2013

Vi har fått en utmärkelse från Svenskt Tillväxtindex. Stjernberg Automation har i år uppnått den högsta tillväxtklassen man kan få som ett svenskt företag.

Svenskt TillväxtIndex är en klassificering av svenska företags ekonomiska prestationer. Svenskt TillväxtIndex mäter och betygsätter enskilda företag avseende ekonomisk kvalitet i tillväxt, detta sker i fem steg. Det är en sammanvägd bedömning som visar upp tillväxt, vinst, avkastning, kapitalstruktur och finansiering.