×

Warning

Assign the component VirtueMart to a menu item

Öppen kurs - Grundläggande lasersäkerhet

Print
Öppen kurs - Grundläggande lasersäkerhet
Personer som gått kursen ska kunna utses till lasersäkerhetsansvariga på ett företag som använder laser av klass 3B eller 4, framför allt laserbearbetningsutrustningar.
Base price 810,00 €
Sales price 810,00 €
Discount
Description

Deltagare

Kursen är lämplig för personer som jobbar, eller kommer att jobba, som lasersäkerhets-ansvariga, eller ställföreträdande lasersäkerhetsansvariga.

Förkunskaper

Kursen Operatör eller liknande. Arbete med lasrar, laserbearbetning, och lasersystem, är önskvärt.

Innehåll

Förmiddag:          Awareness +

Eftermiddag:       Praktiska prov, genomgång av standarder & myndighetskrav

Exempel på lasersäkerhetsrutiner

Val av skyddsutrustning samt inkapslingar

Räkneexempel

Det är lämpligt att följande standarder finns till hands under kursen (ingår ej i kursmaterialet, men kan på  begäran beställas av Stjernberg Automation  AB mot tilläggskostnad): AFS 2009:7, SS-EN 60825-1, SS-EN 60825-4, SS-EN ISO 11553-1

Syfte

Att förstå egenskaperna hos olika laserkällor och kunna beräkna exponering, riskbedöma hantering samt åstadkomma säkra rutiner kring hantering av laserutrustningar.

Personer som gått kursen ska kunna utses till lasersäkerhetsansvariga  på ett företag som använder  laser av klass 3B eller 4, framför allt  laserbearbetningsutrustningar.

Kurslängd

1 dag

Övrigt

För att kursen ska genomföras förutsätts ett minsta deltagarantal på fyra personer.

Nyhetsbrev